Приложение 3Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП - Состав основной образовательной программы...

^ Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП
по направлению подготовки ____________________

бакалавриата, магистратуры, специалитета

_______________________________________________________________________________

(код и наименование направления (специальности) подготовки, и профиля (специализации) подготовки)

в согласовании с ФГОС ВПО и РУП, утвержденным «___»_______201__ г.


^ Дисциплина Приложение 3Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП - Состав основной образовательной программы..., раздел ООП

Общекультурные компетенции (ОК)

Проф компетенции (ПК)

Проф.-спец. (ПСК)
Код

Наименование

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОК-10

ОК-11

ОК-12

ОК-13

ОК-14

ОК-15

ОК-16

ОК-17

ОК-18

ОК-19

ОК-20

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК Приложение 3Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП - Состав основной образовательной программы...-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПСК-1

ПСК-2

^ Б1 Гуманитарный, соц и экономический циклБ1.Б1


Б1.Б2


……


Б1.В1


Б Приложение 3Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП - Состав основной образовательной программы...1.В2


……


Б1.ДВ1


Б1.ДВ1


Б1.ДВ2prilozhenie-43kratkaya-harakteristika-vedomstvennoj-celevoj-programmi-obespechenie-zemelnih-uchastkov-kommunalnoj-infrastrukturoj-v-celyah-zhilishnogo-stroitelstva-v-murmanskoj-oblasti-na-2008-2010-godi.html
prilozhenie-45kratkaya-harakteristika-regionalnoj-celevoj-programmi-adresnaya-programma-murmanskoj-oblasti-po-pereseleniyu-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilishnogo-fonda-na-2010-god.html
prilozhenie-47-polozhenie-o-deyatelnosti-centra-telefonnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-na-baze-mfc-lipeckoj-oblasti.html